آدرس دفتر بروجن:
چهارمحال و بختیاری | بروجن | خیابان دفتری شرقی | کوچه فصاحت | دفتر نماینده مردم شریف شهرستان بروجن
تلفن: 34228988-038 | نمابر: 34229244-038