شهرکرد- مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۶ هزار تن گندم به صورت تضمینی در چهارمحال و بختیاری خریداری شد.


کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۶ هزار تن گندم به صورت تضمینی در چهارمحال و بختیاری خریداری شد، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در سالجاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.


وی تاکید کرد: استقبال کشاورزان برای فروش گندم به دولت در سالجاری افزایش یافته است.


مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کیفیت گندم‌های خریداری شده نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر شده است.


وی ادامه داد: خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ماه در این استان ادامه دارد.


مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳ مرکز خرید تضمینی گندم در این استان فعال است.


کد خبر ۵۰۰۳۲۳۸