با توجه به اینکه اکنون فصل تخم‌ریزی ماهی‌ها است لطفاً جلو ماهی‌گیری در تالاب بین‌المللی چغاخور را بگیرید.