نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ۹۵ درصد دشت های استان چهارمحال بختیاری در قالب ممنوعیت برداشت منابع آبی قرار گرفته اند، گفت: استانی که دارای منابع آبی غنی است چرا باید دشت هایش در تشنگی مضاعف به سر ببرد؟


امیر قلی جعفری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت منابع آبی در استان چهارمحال  بختیاری، گفت: استان مذکور یک درصد جغرافیای کشور را تشکیل داده و ۱۲ درصد منابع آب شیرین کشور را به خود اختصاص داده است؛ البته به علت تغییرات اقلیمی و کاهش بارش ها بدیهی است که درصدهای فوق با کاهش ناچیزی روبه رو شده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی تصرح کرد: تقاضا های فراوان برای انتقال آب از این حوزه انتخابیه به استان های دیگر موجبات انتقال آب را فراهم کرده است اما زمانیکه ما قصد داریم منابع آبی را به حوزه های دیگر انتقال دهیم می بایست نیازهای منابع آبی مبدا را در گام نخست تامین کرد.

وی ادامه داد: نباید با انتقال آب از منطقه به منطقه دیگر به محیط زیست خساراتی وارد شود و این درحالی است که باید نیازهای منابع آبی در مراکز صنعتی و تولیدی حفظ و تامین شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروزه به برخی از روستاهای این حوزه انتخابیه آب رسانی منابع آبی با تانکر انجام می شود و از همین رو آب رسانی با تانکر سزاوار مردمی نیست که درکنار منابع آبی زندگی می کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس بابیان اینکه  ۹۵ درصد دشت های استان چهارمحال بختیاری در قالب ممنوعیت برداشت منابع آبی قرار گرفته اند، یادآورشد: استانی که دارای منابع آبی غنی است چرا باید دشت هایش در تشنگی مضاعف به سر ببرد./


پایان پیام