شهرکرد- ایمان بحرینی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجن منصوب شد.